Have a question? Give us a Tel: 86-0516-81913678

सकर रड

 • पिल्ला ज्वाइन्ट चीन निर्माता

  पिल्ला ज्वाइन्ट चीन निर्माता

  १.सुकर रड उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील र एलोय स्टीलबाट निर्मित हुन्छ, जुन एपीआई स्प्याक ११ बी मानक अनुरूप छ।
  २. सकर रडसँग बिभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जसमा आम चोकर रड, खाली खाली सकर रड र एफआरपी सकर रड समावेश छ।
  Common. सामान्यतया हामी sucker रड जोड्न sucker रड युग्मन प्रयोग गर्दछौं।
  The. सकर रडसँग बिभिन्न वातावरण र अनुप्रयोगहरू फिट गर्न बिभिन्न चश्मा हुन्छन्।

 • उच्च गुणवत्ता फ्लेक्सिबल कूलर पाइप फिटिंग फैक्टरी

  उच्च गुणवत्ता फ्लेक्सिबल कूलर पाइप फिटिंग फैक्टरी

  १.सुकर रड उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील र एलोय स्टीलबाट निर्मित हुन्छ, जुन एपीआई स्प्याक ११ बी मानक अनुरूप छ।
  २. सकर रडसँग बिभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जसमा आम चोकर रड, खाली खाली सकर रड र एफआरपी सकर रड समावेश छ।
  Common. सामान्यतया हामी sucker रड जोड्न sucker रड युग्मन प्रयोग गर्दछौं।
  The. सकर रडसँग बिभिन्न वातावरण र अनुप्रयोगहरू फिट गर्न बिभिन्न चश्मा हुन्छन्।

 • एपीआई पाइप फिटिंग कनेक्शन क्विक कूलर

  एपीआई पाइप फिटिंग कनेक्शन क्विक कूलर

  १.सुकर रड उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील र एलोय स्टीलबाट निर्मित हुन्छ, जुन एपीआई स्प्याक ११ बी मानक अनुरूप छ।
  २. सकर रडसँग बिभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जसमा आम चोकर रड, खाली खाली सकर रड र एफआरपी सकर रड समावेश छ।
  Common. सामान्यतया हामी sucker रड जोड्न sucker रड युग्मन प्रयोग गर्दछौं।
  The. सकर रडसँग बिभिन्न वातावरण र अनुप्रयोगहरू फिट गर्न बिभिन्न चश्मा हुन्छन्।

 • एपीआई क्विक रिलीज कूपलिG पाइप ज्वाइन्ट्स

  एपीआई क्विक रिलीज कूपलिG पाइप ज्वाइन्ट्स

  १.सुकर रड उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील र एलोय स्टीलबाट निर्मित हुन्छ, जुन एपीआई स्प्याक ११ बी मानक अनुरूप छ।
  २. सकर रडसँग बिभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जसमा आम चोकर रड, खाली खाली सकर रड र एफआरपी सकर रड समावेश छ।
  Common. सामान्यतया हामी sucker रड जोड्न sucker रड युग्मन प्रयोग गर्दछौं।
  The. सकर रडसँग बिभिन्न वातावरण र अनुप्रयोगहरू फिट गर्न बिभिन्न चश्मा हुन्छन्।

 • CHINA API SUCKER ROD COUPLING PIPES

  CHINA API SUCKER ROD COUPLING PIPES

  १.सुकर रड उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील र एलोय स्टीलबाट निर्मित हुन्छ, जुन एपीआई स्प्याक ११ बी मानक अनुरूप छ।
  २. सकर रडसँग बिभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जसमा आम चोकर रड, खाली खाली सकर रड र एफआरपी सकर रड समावेश छ।
  Common. सामान्यतया हामी sucker रड जोड्न sucker रड युग्मन प्रयोग गर्दछौं।
  The. सकर रडसँग बिभिन्न वातावरण र अनुप्रयोगहरू फिट गर्न बिभिन्न चश्मा हुन्छन्।

 • चीन पाइप स्लिभ्स फैक्टरी आपूर्तिकर्ता निर्यातक

  चीन पाइप स्लिभ्स फैक्टरी आपूर्तिकर्ता निर्यातक

  १.सुकर रड उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील र एलोय स्टीलबाट निर्मित हुन्छ, जुन एपीआई स्प्याक ११ बी मानक अनुरूप छ।
  २. सकर रडसँग बिभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जसमा आम चोकर रड, खाली खाली सकर रड र एफआरपी सकर रड समावेश छ।
  Common. सामान्यतया हामी sucker रड जोड्न sucker रड युग्मन प्रयोग गर्दछौं।
  The. सकर रडसँग बिभिन्न वातावरण र अनुप्रयोगहरू फिट गर्न बिभिन्न चश्मा हुन्छन्।

 • स्टेनलेस स्टील एपीआई कूलि P पाइप जोडिन्छ

  स्टेनलेस स्टील एपीआई कूलि P पाइप जोडिन्छ

  १.सुकर रड उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील र एलोय स्टीलबाट निर्मित हुन्छ, जुन एपीआई स्प्याक ११ बी मानक अनुरूप छ।
  २. सकर रडसँग बिभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जसमा आम चोकर रड, खाली खाली सकर रड र एफआरपी सकर रड समावेश छ।
  Common. सामान्यतया हामी sucker रड जोड्न sucker रड युग्मन प्रयोग गर्दछौं।
  The. सकर रडसँग बिभिन्न वातावरण र अनुप्रयोगहरू फिट गर्न बिभिन्न चश्मा हुन्छन्।

 • एपीआई CT सीटी पाइपहरू र OILFIELD का लागि कूपलिंग

  एपीआई CT सीटी पाइपहरू र OILFIELD का लागि कूपलिंग

  १.सुकर रड उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील र एलोय स्टीलबाट निर्मित हुन्छ, जुन एपीआई स्प्याक ११ बी मानक अनुरूप छ।
  २. सकर रडसँग बिभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जसमा आम चोकर रड, खाली खाली सकर रड र एफआरपी सकर रड समावेश छ।
  Common. सामान्यतया हामी sucker रड जोड्न sucker रड युग्मन प्रयोग गर्दछौं।
  The. सकर रडसँग बिभिन्न वातावरण र अनुप्रयोगहरू फिट गर्न बिभिन्न चश्मा हुन्छन्।

 • OCTG कूलिंग पाइप निर्माता निर्माता

  OCTG कूलिंग पाइप निर्माता निर्माता

  १.सुकर रड उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील र एलोय स्टीलबाट निर्मित हुन्छ, जुन एपीआई स्प्याक ११ बी मानक अनुरूप छ।
  २. सकर रडसँग बिभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जसमा आम चोकर रड, खाली खाली सकर रड र एफआरपी सकर रड समावेश छ।
  Common. सामान्यतया हामी sucker रड जोड्न sucker रड युग्मन प्रयोग गर्दछौं।
  The. सकर रडसँग बिभिन्न वातावरण र अनुप्रयोगहरू फिट गर्न बिभिन्न चश्मा हुन्छन्।